Izdaja dvojnika potrdila iz prve pomoči vmv

Cena: 26,11€

Lokacija

Mala učilnica, RKS - Območno združenje Maribor
Ulica Pariške komune13
2000 Maribor

Organizator

RKS - OZ MARIBOR
Ulica Pariške komune 13
2000 Maribor

Več informacij
Telefon: +386 2 234 40 05
E-naslov: zdravstvo@rkmb-drustvo.si

RKS-OZ Maribor vodi register kandidatov, ki so opravljali izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil.

Registrirani kandidati so ob uspešno opravljenem izpitu prejeli POTRDILO o opravljenem izpitu  prve pomoči za voznike motornih vozil.

V primeru, da posameznik potrdilo izgubi, lahko pri RKS-OZ Maribor vloži prošnjo za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem izpitu prve pomoči.

Postopek za izdajo dvojnika potrdila o opravljenem  izpitu je naslednji:

 1. Pravilno izpolnite vlogo, ki se nahaja na povezavah vloga.DOC ali  vloga.PDF 
  Izpolnjeno vlogo skupaj s potrdilom o plačilu lahko oddate:
  1. osebno na RKS – OZ Maribor v času uradnih ur;
   ponedeljek od 9.00 do 13.00 ure,
   sreda od 9.00 do 13.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure in
   petek od 8.00 do 12.00 ure
  2. po faksu št. 02/234 40 07
  3. po elektronski pošti: zdravstvo@rkmb-drustvo.si
  4. izpolnite obrazec na tej strani in priložite izpolnjeno vlogo
 2. Izvedite plačilo stroška izdaje dvojnika, ki znašajo 26,11 €. Plačilo lahko izvedete s položnico ali elektronsko preko spletne banke na naslov:
  1. RKS – OZ Maribor, Ulica pariške komune 13, 2000 Maribor,
   TRR: SI 56 0451 5000 0397 432, sklic 113.
 3. Vloga je pozitivno rešena ob pogoju, da je vlagatelj-ica vpisan-a v register opravljenih izpitov  prve pomoči pri RKS-OZ Maribor.

Dvojnik za navedena leta lahko prevzamete v roku 8 delovnih dni od predaje vloge osebno v času uradnih ur ali vam ga posredujemo po pošti.

Dvojnika vam ne moremo izdati, če izpita prve pomoči niste opravljali v RKS - OZ Maribor ali če se podatki v vaši vlogi ne ujemajo s podatki iz registra.


Cena izdelave dvojnika izkaznice:   26,11 (21,40 +22% DDV)

Podatke za izdajo »Predračuna«:

Koda namena: NOWS
Namen plačila: Dvojnik potrdila izpita za VMV

BIC: KBMASI 2X
IBAN prejemnika: SI56 0451 5000 0397 432
Referenca prejemnika: SI 12 00000-113-18-00000
Ime, ulica in kraj prejemnika:

RKS – Območno združenje Maribor, Ulica pariške komune 13, 2000 Maribor

Prijavi se

Podatki o tečajniku
Skupaj:
26,11 €
©2020 RKS - obmoćno združenje Maribor Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.