Prihajajoči dogodki

  Datum Prijave možne do Tip tečaja Kraj
Prijava ni možna Sreda 14.04.2021
15:00
05.04.2021 Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVT.14.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Sreda 14.04.2021
15:30
05.04.2021 Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVT.14.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Četrtek 15.04.2021
13:00
05.04.2021 Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVI.15.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Ponedeljek 19.04.2021
13:00
07.04.2021 Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVI.19.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Ponedeljek 19.04.2021
15:00
11.04.2021 Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVT.19.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Ponedeljek 19.04.2021
15:30
11.04.2021 Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVT.19.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Torek 20.04.2021
13:00
11.04.2021 Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVI.20.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Sreda 21.04.2021
15:00
20.04.2021 Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVT.21.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Sreda 21.04.2021
15:30
13.04.2021 Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVT.21.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Četrtek 22.04.2021
13:00
12.04.2021 Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVI.22.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Sreda 28.04.2021
13:00
14.04.2021 Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVI.28.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Sreda 28.04.2021
15:00
27.04.2021 Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVT.28.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Sreda 28.04.2021
15:30
27.04.2021 Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVT.28.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Četrtek 29.04.2021
13:00
18.04.2021 Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVI.29.04.2021 Maribor
Prijava ni možna Ponedeljek 03.05.2021
13:00
02.05.2021 Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVI.03.05.2021 Maribor
Prijavi se Četrtek 06.05.2021
13:00
05.05.2021 Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil - VMVI.06.05.2021 Maribor

Prva pomoč

Rdeči križ Slovenije je razvijal koncept in strategijo prve pomoči, ki se v Sloveniji izvaja na vseh področjih.
Prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka in čim prej po dogodku, ki je opravljena s preprostimi pripomočki in improvizacijo, vštevši improvizirani transport, ki traja toliko časa, dokler ne prispe strokovna pomoč ali dokler z bolnikom ne dosežemo ustrezne strokovne pomoči.

Prva pomoč je dolžnost vsakega občana oziroma vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči.
Nikakršna požrtvovalnost in človeška toplina ne moreta nadomestiti pomanjkanje znanja. Poškodovanec ali nenadno obolela oseba potrebuje strokovno pomoč ob pravem času, ki traja tako dolgo, dokler je potrebno. Odstopanje od zahtev lahko škoduje zdravju poškodovanca ali nenadno obolelega. Veliko ljudi se v nezgodi znajde na razpotju med odločitvijo, ali bi poškodovancu nudil prvo pomoč ali bi se umaknil in prepustil prizorišče drugemu. Na take dogodke je potrebno biti pripravljen že prej – priskočiti na pomoč mora biti refleks – to pa lahko opravijo samo usposobljeni ljudje za prvo pomoč!

V RKS OZ Maribor izvajamo naslednje programe PP

  1. program za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil
  2. program za 70 urni tečaj za bolničarje
  3. 8 urni program za delovne organizacije
  4. 6 urni osnovni program
  5. predavanja in praktični prikaz nudenja prve pomoči po dogovoru


PROGRAME IZ PRVE POMOČI ZA KANDIDATE ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IZVAJAMO:

  • V Ulici pariške komune 13, 2000  Maribor
  •  tečaji potekajo v  ponedeljek in torek od 15.30 do 19.30 ure
  •  izpit iz PP izvajamo praviloma teden dni po tečaju

10 URNI PROGRAM USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL

Cilj programa je usposobiti kandidate za voznike motornih vozil za nudenje prve pomoči in jim posredovati temeljna znanja ter veščine (oskrba poškodb, temeljni postopki oživljanja z uporabo AED, ravnanja ob poškodbi hrbtenice…)

 

8 URNI TEČAJ IN IZPIT Z PRVE POMOČI ZA ZAPOSLENE V ORGANIZACIJAH, ZAVODIH, USTANOVAH

Cilj programa je usposobiti udeležence za izvajanje nalog nudenja prve pomoči na delovnem mestu. 

 

70 URNI TEČAJI ZA BOLNIČARJE

Program je namenjen članom ekip za prvo pomoč, ki se po Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo v družbah, zavodih, šolah in drugih javnih zavodih in občinah za opravljanje nalog prve pomoči.


RKS - OZ Maribor,
Ulica pariške komune 13
telefon: 02/ 234 40 05,
fax: 234 40 07,
e-mail: zdravstvo@rkmb-drustvo.si

©2021 RKS - obmoćno združenje Maribor Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.