Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil

VMVT.29.07.2019

Cena: 28,72€

Lokacija

RKS - OZ MARIBOR
Ulica Pariške komune 13
2000 Maribor

Organizator

RKS - OZ MARIBOR
Ulica Pariške komune 13
2000 Maribor

Več informacij
Telefon: +386 2 234 40 05
E-naslov: zdravstvo@rkmb-drustvo.si

Obseg:10 pedagoških ur

Termini tečajev: vsak ponedeljek in torek od 15.30 do 19.30 (tečaj poteka dva dni),

PRISTOP NA TEČAJ JE MOŽEN LE PO PREDHODNI ONLINE PRIJAVI IN S POTRDILOM O PLAČILU

Na tečaj praviloma sprejmemo največ 20 kandidatov. Prijave sprejemamo do zasedenosti vseh mest in najkasneje do 12. ure dan pred pričetkom tečaja. V primeru premajhnega števila prijav ima RKS-OZ Maribor pravico do odpovedi tečaja. V tem primeru bodo prijavljeni kandidati pravočasno obveščeni o spremembi.

Tečaj ob PONEDELJKIH in TORKIH poteka v predavalnici na sedežu RKS-OZ Maribor.
 

Cena: Cena tečaja za voznike motornih vozil znaša 28,72 € (DDV vključen).

Vplačani znesek tečaja velja 6 mesecev od datuma plačila (14. člen Pravilnika o opravljanju tečajev in izpitov prve pomoči).

Vsebina tečaja:

  • Moralno etična odgovornost posameznika, da pomaga in pravilno ukrepa ob nezgodi,
  • skrb za lastno varnost,
  • pomen klica na številko 112,
  • temeljni postopki oživljanja,
  • nezavest,
  • zapora dihalne poti s tujkom, krvavitve, rane,
  • poškodbe skeleta,
  • zastrupitve, nenadna obolenja,
  • ravnanje ob poškodbi hrbtenice.

Predavanje poteka ob uporabi sodobnih didaktičnih orodij in pripomočkov ter s prikazom praktičnih vaj (npr. temeljnih postopkov oživljanja na lutki in uporabe AED - (avtomatskega zunanjega defibrilatorja).

Osnovna literatura: doc. dr. Uroš G. Ahčan Prva pomoč: priročnik za voznike motornih vozil. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2007.

Osnovno literaturo si lahko izposodite pri nas na RKS-OZ Maribor ob prihodu na tečaj. Znesek za uporabo literature znaša 3,00€ z DDV.
Knjigo vrnete na dan izpita.

Prijavi se

Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil

Prijavite se še na: Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil

Cena: +55,64 €
Podatki o tečajniku
Dodatki
Skupaj:
28,72 €
©2019 RKS - obmoćno združenje Maribor Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.