Tečaj prve pomoči za bolničarje

Cena: 313,83€

Lokacija

RKS - OZ MARIBOR
Ulica Pariške komune 13
2000 Maribor

Organizator

RKS - OZ MARIBOR
Ulica Pariške komune 13
2000 Maribor

Več informacij
Telefon: +386 2 234 40 05
E-naslov: zdravstvo@rkmbdrustvo.si

Obseg:70 pedagoških ur

Tečaj prve pomoči za bolničarje se izvede v 4 do 6 tednih. Predavanja in praktične vaje običajno potekajo dvakrat do trikrat  tedensko po 8 pedagoških ur.

Termin tečaja: Po dogovoru

Tečaj za bolničarje se izvede ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov. V primeru premajhnega števila prijav ima RKS-OZ Maribor  pravico do odpovedi tečaja. V tem primeru bodo prijavljeni kandidati pravočasno obveščeni o spremembi.

 

Cena: Cena tečaja prve pomoči za bolničarje znaša 313,83 € (DDV vključen).

Prijava: Na podlagi izpolnjene naročilnice (obrazec spodaj). V kolikor želite predračun, vas prosimo, da to označite v prijavi. Račun vam pošljemo po pošti.

 

Prijava fizičnih oseb

Za potrditev prijave je potrebno vplačati akontacijo v višini 113,83€. Pred opravljanjem izpita je potrebno poravnati še razliko v višini 200€.

 

Vsebina tečaja:

 • predstavitev Rdečega križa,
 • opredelitev prve pomoči,
 • najpogostejše nesreče, prva pomoč, preprečevanje,
 • načrt nujnega ukrepanja,
 • temeljni postopki oživljanja odraslega, otroka, dojenčka,
 • krvavitve, šok, zastrupitve, rane, opekline, omrzline, poškodbe skeleta,
 • oprema, material, pripomočki v prvi pomoči in njihova uporaba,
 • nenadna nagla obolenja,
 • triaža,
 • prva pomoč pri množičnih naravnih in drugih nesrečah,
 • prenos in transport poškodovancev,
 • prva pomoč pri poškodbah z jedrskim, kemičnim in biološkim orožjem,
 • temeljna načela mednarodnega humanitarnega prava,
 • delo v ekipi prve pomoči.

Komu je tečaj namenjen? 

 • Tečaj je namenjen laikom in se ga lahko udeleži vsak.
 • Tečaj je namenjen tudi  članom ekip prve pomoči, ki delujejo v delovnih organizacijah in ustanovah ter članom ekip prve pomoči prostovoljskih organizacij, ki sestavljajo sile za zaščito in reševanje v sistemu Civilne zaščite, skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 22/99) in Merili za organiziranje in opremljanje enot za prvo pomoč (Ur. l. št. 15/2000).

Izpit

Po zaključku tečaja udeleženci opravijo izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega, praktičnega in ustnega dela. Po uspešno opravljenem izpitu prejmejo potrdilo z nazivom »bolničar«.

V kolikor kandidati izpita ne opravijo uspešno ali se izpita niso mogli udeležiti imajo možnost opravljanja (ponovnega) izpita v roku 1 leta od datuma prvega izpita.


Prijave na ponovni izpitni rok se sprejema do 14 dni pred razpisanim izpitom po e-pošti

zdravstvo@rkmb-drustvo.si


Potrdila

Organizacija ali posameznik prejme uradno potrdilo (izkaznico) o opravljenem tečaju in izpitu za bolničarje, po opravljenem plačilu storitve, s priporočeno pošiljko po pošti.

 

Prijavi se

Podatki o tečajniku
Skupaj:
313,83 €
©2020 RKS - obmoćno združenje Maribor Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.