Tečaj prve pomoči za zaposlene

Cena: 87,50€

Lokacija

Velika učilnica, RKS - Območno združenje Maribor
Ulica Pariške komune 13
2000 Maribor

Organizator

RKS - OZ MARIBOR
Ulica Pariške komune 13
2000 Maribor

Več informacij
Telefon: +386 2 234 40 05
E-naslov: zdravstvo@rkmb-drustvo.si

Obseg: 8 pedagoških ur

 

Termini tečajev:  po objavi termina praviloma četrtek od 8.00 do 14.30

 

V primeru večjih skupin lahko tečaj izvedemo tudi na lokaciji po dogovoru.

Cena: Cena tečaja prve pomoči za zaposlene je za udeleženca 87,50 € (DDV vključen).

Prijava:

Na podlagi izpolnjene prijave vam po e-pošti potrdimo prijavo. V kolikor želite predračun, vas prosimo, da to označite v prijavi, račun pa vam izstavimo po opravljeni storitvi.

Vsebina tečaja:

  1. Uvod-namen, cilji, predpisi
  2. Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
  3. Najpogostejše poškodbe in prva pomoč
  4. Nevarna nagla obolenja in prva pomoč
  5. Zastrupitve in prva pomoč
  6. Prikaz praktičnih primerov
  7. Praktično delo v skupinah
  8. Evalvacija in zaključek

 

 

Literatura:

Uroš Ahčan, Damjan Slabe, Radoljub Šutanovac: Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2008. Priročnik je na voljo v založbi RKS: http://www.rks.si/sl/Založba/.

 

Udeleženci opravijo pisni izpit v okviru tečaja.

Pravna podlaga za opravljanje tečaja prve pomoči za zaposlene:

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS 136/2006) določa ukrepe delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu.

 

 

Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za nudenje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.

 

 

Delodajalec mora zagotoviti omarico z materialom za prvo pomoč. Na omarici mora biti znak rdečega križa, telefonska številka regijskega centra za obveščanje 112, naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda, ime in priimek usposobljenega delavca za nudenje prve pomoči ter njegova telefonska številka.

 

Delodajalec mora zagotoviti, da sta v delovnemu procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisotna najmanj dva delavca, ki sta usposobljena za izvajanje prve pomoči.

 

 

Manjkajoči kanididat na tečaju: V kolikor se prijavljeni kandidat tečaja ni udeležil in ste zanj že izvedli plačilo po predračunu, se na podlagi vplačanega zneska lahko kandidat udeleži tečaja v roku 6 mesecev od datuma plačila, po predhodni prijavi z opombo plačano.

V kolikor se v roku 6 mesecev kandidat ne udeleži tečaja, se vplačani znesek prenese na račun RKS-OZ Maribor v humanitarne namene.

 

Potrdila

 

Organizacija prejme uradna potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči po plačilu storitve, s priporočeno pošiljko po pošti.

 

Veljavnost potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči za zaposlene je 5 let. Po preteku tega obdobja so zaposleni svoje znanje dolžni obnoviti s ponovnim opravljanjem tečaja.

Prijavi se

Podatki o tečajniku
Skupaj:
87,50 €
©2020 RKS - obmoćno združenje Maribor Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.