Srednje šole zaključene skupine - Tečaj iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil

Trenutno ni prostih/razpisanih terminov

Program usposabljanja obsega 10 pedagoških ur

Prijave na tečaj sprejemamo preko elektronske prijavnice. 

PRISTOP K IZPITU JE MOŽEN LE Z POTRDILOM O PLAČILU IN OSEBNIM DOKUMENTOM.

Cena tečaja za voznike motornih vozil znaša 28,72 € (DDV vključen).

Vplačani znesek tečaja velja 6 mesecev  od datuma plačila. (14. člen pravilnika  o opravljanju tečajev in izpitov prve pomoči).

Vsebina tečaja:

  • Moralno etična odgovornost posameznika, da pomaga in pravilno ukrepa ob nezgodi.
  • Skrb za lastno varnost.
  • Pomen klica na številko 112.
  • Temeljni postopki oživljanja (položaj nezavestnega, zadušitve s tujki).
  • Krvavitve (oskrba hude krvavitve, odrgnin, manjših ran, uporaba obližev in povijanja.
  • Rane.
  • Opekline.
  • Zastrupitve in piki.
  • Nenadna nagla obolenja.
  • Ravnanje ob poškodbi hrbtenice.

Predavanje poteka ob uporabi sodobnih didaktičnih orodij in pripomočkov ter s prikazom praktičnih vaj,  temeljnih postopkov oživljanja na lutki ter prikazom uporabe AED (avtomatski  defibrilator).

 

Literatura:

OSNOVE PRVE POMOČI: Priročnik za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil (Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019)

Izposojo literature lahko naročite ob oddaji prijave na tečaj ali izpit. Uporabnina za literaturo znaša 3 € z DDV. Knjigo vrnete na izpitu.

 

Prevzem uradnega potrdila oz. kartice o opravljenem izpitu za voznike motornih vozil vam lahko posredujemo po pošti ali prevzamete v 8 delovnih dni po opravljenem izpitu osebno z računom na OZ RKS,  v času uradnih ur.

©2020 RKS - obmoćno združenje Maribor Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.