Srednje šole zaključene skupine - Izpit iz prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil

Trenutno ni prostih/razpisanih terminov

Potek opravljanja izpita: Izpit je sestavljen iz pisnega, praktičnega in ustnega dela. Obvezen del izpita je praktičen prikaz temeljnih postopkov oživljanja.

PRISTOP K IZPITU JE MOŽEN LE S POTRDILOM O PLAČILU IN OSEBNIM DOKUMENTOM.

Cena: Cena izpita za voznike motornih vozil znaša 55,64 € (DDV se ne obračunava).

Vplačani znesek izpita velja 6 mesec od datuma plačila (14. člen Pravilnika  o opravljanju tečajev in izpitov prve pomoči).

Prejem potrdila:

Uradno potrdilo oz. izkaznico o opravljenem izpitu za voznike motornih vozil prevzamete v  8 delovnih dneh po opravljenem izpitu na sedežu OZ RKS ali  po pošti na vaš naslov.

©2020 RKS - obmoćno združenje Maribor Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.